Menu

Emil Hannovers arkiv

1909-06-12

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Krøyer lader Hannover vide, at en Hr. Pica, der via Hannover beder om lov til at gengive nogle af Krøyers værker i Den Hirschsprungske Samling, hermed får tilladelse til at bringe reproduktionerne. Krøyer undrer sig dog over, at der er forskel på, hvorvidt en reproduktionstilladelse udløser et honorar til kunstneren bag værket; et beløb, der kan være med til at understøtte "den ældre Kunstner der er mindre i stand til at arbejde." I Picas tilfælde gives der ingen betaling - Besnard og Zorn får heller intet, hævder Pica - men selv Illustreret Tidende og Julerosen, skriver Krøyer, kvitterer med en sum.

Transskription

[foroven med blyant i Hannovers hånd:] Krøyer

Skagen 12 Juni 1909.
Kjære Hannover!
Tak for
Kortet fra Stockholm.
Jeg giver
naturligvis gjerne Pica Tilla-
delse til at reproducere nogle
af mine Billeder i den Hirsch-
prungske[sic] Samling – han har
altsaa herved Tilladelsen.

Men – det
undrer mig alligevel at enkelte
Tidskrifter anser det som selvføl-
geligt at Kunstneren faaer et Hono-
rar for Gjengivelse af hans Bil-
leder – men andre – f.eks. Vel-
hagen & Klasing
i Berlin og for-
skjellige andre Firmaer* giver
Honorarer – for mit Vedkommende
har det været 200–300 Mark for
Gjengivelsen af et Par Billeder.
Signor Pica derimod mener at
der intet Honorar kan gives – og
henholder sig til at baade Zorn
og Besnard osv har givet ham
gratis Tilladelse.
Efter min Mening burde Ind-
tægten af Reproduktioner blive
en Støtte for den ældre Kunstner
der er mindre i Stand til at arbejde.

[i venstre margen:]
*endog Ill. Tidende og Juleroser giver Honorarer...
De venligste Hilsener Deres P.S. Krøyer

Fakta

Brevkort

Dansk

Datering på brevkortet

Skagen

Hr. Emil Hannover
Kunstindustrimuseet
Kjøbenhavn

Albert Besnard
Anders Zorn

Den Hirschsprungske Samling