Menu

Emil Hannovers arkiv

1890-09-17

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rohde kan berette, at der kun står 400 kr. på Wildenraths sparekassebog. Han glæder sig til at tale rigtigt med Hannover, og til at se de fotografier, han har medbragt fra sin udlandsrejse. Rohde spørger til Alice Hannovers helbred og føjer til, at han har hørt, at Krøyers er kommet hjem fra deres bryllupsrejse, og at Marie var i skidt tilstand. Rohde beder slutteligt Hannover hilse sin hustru med det håb, at hun ikke er gal over over Rohdes indblanding i Wildenraths pengeaffærer.

Transskription

Nyhavn 22, 1. 17-Sept. 90.

Kjære Ven! Kun to Ord for at sige Dem, at jeg er i Kjøben-
havn, og saa for at meddele Dem, at der kun staar 400
Kr. paa Wildenradts Sparekassebog. Jeg var nemlig bleven
bange for, at De muligvis kunde sende ham Pengene
for saa senere at modtage Sparekassebogen. Saavidt
jeg ved har jeg stedse talt om 500 Kroner, men saameget
er der ikke, da han jo fik 400 Franc sendt ned.

De er vel stadig paa Katterinebjærg? Jeg længes nu efter
at faa rigtigt talt med Dem og saa længes jeg efter
de 2 Fotografier, De har bragt med hjem til mig
og efter at se hele den Stabel, De selv har —
Men De kommer vel snart ind til Byen.
— Hvis De engang skriver mig til saa fortæl
mig hvorledes Deres Kone har det —
Det blev mig fortalt mig igaar at Krøyer var kommen hjem
med sin Kone i en yderst sørgelig Forfatning.
Venlig Hilsen fra Deres
Johan Rohde
Hils Deres Hustru mange Gange og sig hende,
at jeg ikke haaber, hun er vred paa mig for mine Bemærkninger
om de Wildenrathske Affairer

[2]
[Hele bagsiden er udfyldt med ornamenter og ord, bl.a. "Emil Hannover" og "Engel", tegnet i tusch]

Fakta

Brev

Dansk

København

Den Hirschsprungske Samling