Menu

Søgeresultater: 829

Udateret

Gudmund Hentze

Emil Hannover

[med blyant i Hannovers hånd:] Hentze Kære Hr Hannover Tak for det, tak for Deres Venlighed, jeg er, som De kan tænke, …

Udateret

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard, J Abraham med gæster 200 Kr. Jakobs Kamp 200 ” Isaks ofring 500 …

1893-1894

Harald Slott-Møller

En lille seddel i Harald Slott-Møllers hånd med en note om Niels Ebbesen.

Udateret

Agnes Slott-Møller

Emil Hannover

Kjære Venner! Vent imorgen med at komme til ml Kl 11 – 12. Ikke[dobbeltunderstreget] mellem 9 – 11. Venlig Hilsen Agnes…

Udateret

Michael Ancher

Emil Hannover

Kjære Hr Hannover! Desværre havde jeg ikke Aandsnærværelse til at standse Dem forleden Dag; jeg vilde have spurgt Dem, …

1892, anslået

Jens Ferdinand Willumsen

En skitse med blå blyant, formentlig et landskabsmotiv.

1892, anslået

Jens Ferdinand Willumsen

Opstillingen. Vasen ønsket stillet midt paa Gulvet i den Stue, som sandsynligvis fyldes af mine Ting allene, paa en Pie…

1899-1900

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

Kære Hannover Tidsskriftet “PAN” har an- modet mig om, at bede Dem skrive Tekst til en Del Billeder efter den frie Uds…

Udateret

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

Kære Hannover Vi komme begge ind Lørdag Aften, for at høre hvad De har at kommisjonere mig om. Vi haabe at Aftenen er…

Udateret

Jens Ferdinand Willumsen

Der er ogsaa de morsomme Bonde potte mager arbejder fra Talavera ved Toledo — —Læderarbejder — e.t.c. [;idt på arket en…

Udateret

Julius Paulsen

Emil Hannover

Julius Paulsen lover at sætte sig i forbindelse med Friedrich Deneken.

Tirsdag aften

Anna Petersen

Emil Hannover

Anna Petersen er inviteret til middag hos Paul Gauguin, og hun beder Emil Hannover, om hun kan følges med ham og Rasmus…

Torsdag. Ingen yderligere datering

Emil Hannover

Johan Rohde

Kære Ven, Der startes Lørdag Aften Kl. 8¼ fra den .. Indgang til Ørsteds- parken, som er vis – à – vis Klam- penborgsta…

Udateret

Emil Hannover

Johan Rohde

Kære Ven, De spurgte mig i Aftes, om De, hvis Lejlighed bødes, skulde foreslaa mig som en af de 25 Indbydere i nok- omt…

1892 eller derefter

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover takker for et brev fra Rohde. Han vil kigge forbi Rohdes atelier den følgende dag, blandt andet for at låne "L…

Mandag. Ingen yderligere datering

Emil Hannover

Johan Rohde

Kære Ven, Fru Willumsen var oppe hos mig i Formiddags, og jeg lettede saa mit Hjærte. Jeg sagde hende ogsaa, at jeg hav…

Mandag. Ingen yderligere datering

Emil Hannover

Johan Rohde

Mandag. Kære Ven, Jeg har omsider faaet gjort Regnskabet ang Willumsens Buste op. Udgifterne var: Formen – 30 Kr. Told …

Fredag Middag. Ingen yderligere datering

Emil Hannover

Johan Rohde

Fredag Middag I Hast Kære Rohde, Efter at De var gaaet snakkede Henrichsen og jeg videre om S.M.’s Affairer. Jeg troer,…

Udateret. Muligvis fra året 1896

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover beder Johan Rohde gennemlæse et manuskript og returnere det dagen efter. Slutningen på manuskriptet, oply…

Udateret. Muligvis fra året 1896

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover eftersender med dette brev en eller flere tekstsider, som udgør slutningen til det manuskript, han har se…