Menu

Emil Hannovers arkiv

Introduktion


Johan Rohde, Sildig aften ved havnemolen i Hoorn, 1893. Olie på lærred, 53x63 cm. Den Hirschsprungske Samling.

Den Hirschsprungske Samling har et enestående arkiv med mere end 25.000 kunstnerbreve og dokumenter som dagbøger, scrapbøger og fotografier. Arkivet er sammensat af en række delarkiver, hvoraf kunsthistorikeren Emil Hannovers arkiv indgik som testamentarisk gave til Den Hirschsprungske Samling i 1923.
Emil Hannover (1864-1923) var Den Hirschsprungske Samlings første direktør og var en af de toneangivende kunstkritikere omkring år 1900. De mange typer af netværk, der knytter sig til hans position som museumsmand, kunstkritiker og aktiv forfatter, er repræsenteret i hans arkiv, der tæller ca. 6500 breve fordelt på omkring 825 brevskrivere. Som et tværsnit af det 19. århundredes danske kunsthistorie imponerer arkivet både i omfang og bredde, men også i dybde: Enkelte af de bevarede korrespondancer er meget omfattende - som brevvekslingen mellem Hannover og maleren Johan Rohde (1856-1935).

Gå direkte til søgning

Det materiale der på nuværende tidspunkt er gjort tilgængeligt online fokuserer på Hannovers korrespondancer i årene 1887-1910. I denne periode fandt vigtige, institutionelle forandringer sted i det danske kunstliv, og særligt etableringen af Den frie Udstilling i 1891 fylder betragteligt i brevvekslingerne. Johan Rohde var drivkraften i den kreds af kunstnere, der stod bag oprettelsen af dette modsvar til Kunstakademiets censurerede udstillinger på Charlottenborg. Han skrev f.eks. flittigt hjem til Hannover under sit udlandsophold i sommeren 1892, hvor han bl.a. malede en række stemningsfulde aftenbilleder fra Hoorn nord for Amsterdam. Dog tvivlede han ved ankomsten i juni 1892 på, om opholdet ville give udbytte: ”Om jeg kan male noget her, ved jeg rigtignok ikke, men jeg holder meget af Stedet, en lille fredelig Provinsby ved Zuidersøen.” Ikke desto mindre var Sildig aften ved havnemolen i Hoorn det følgende år udstillet på Den frie Udstilling, og i Politiken omtaltes maleriet som et af Rohdes ”fo[r]trinlige Landskaber blandt hvilke man særlig bemærker et Par Aftenbilleder fra en lille hollandsk By. De synes med deres større og friskere Behandling at indvarsle en ny Epoke i Kunstnerens Produktion.”
Dette lille uddrag repræsenterer blot en flig af udvekslingerne mellem Hannover og Rohde, som er mangfoldige - for ikke at tale om Hannovers korrespondancer med en lang række andre kunstnere som f.eks. Harald og Agnes Slott-Møller, P.S. Krøyer, Sofie Holten, J.F. Willumsen og Ludvig Find. Arkivets materiale giver et fascinerende og nuanceret indblik i de personlige forbindelser, præferencer og alliancer, i kunsten og i udstillingerne i tiden omkring stiftelsen af Den frie Udstilling og de første turbulente år i 1890’erne. Følg med i korrespondancerne her.

Læs mere om arkivet