Menu

Emil Hannovers arkiv

Udateret

Afsender

Ludvig Find

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Ludvig Find skriver - på hvad der fremgår at være Hannovers opfordring - om kunstnerkollegerne Gad Frederik Clement, Georg Seligmann og Niels Bjerre. Clement ved Find ikke så meget om, men sammenfatter sin korte karakteristik med, at Clement opfører sig som et stort barn. Seligmann dyrker tilsyneladende det melankolske og er optaget af sin position i forhold til andre, der også har gået på Kunstnernes Frie Studieskoler og, skriver Find sarkastisk, så skulle en overliggende tå være årsag til, at Seligmann blev kasseret som soldat. -Til gengæld synger han udmærket. Bjerre har været en Rasmus Modsat på Kunstakademiet, hvor han studerede under Jørgen Roed. Bjerre er energisk og videbegærlig, og det råder måske bod på, at han virker uvasket og i det hele taget ikke synes at bekymre sig om sin fremtoning, for "Hans Buxer slaar Folder om Knæene", fortæller Find.

Transskription

Kære Hr. Hannover. Her har
De alle de Oplysninger, jeg kan
skaffe Dem:
Clement ved jeg mindst om.
Han har en umaadelig Energi
og lader sig aldrig forbløffe af
noget. Det morer ham at
lade Modellerne løbe med de
forfærdeligste Løgnehistorier.
Han er i det hele taget et
meget stort Barn. –
Seligmann har taget Patent
paa Melancoli. Han har
en kraftig udviklet Ancieni-
tetsfølelse og han maaler sine
Folk efter om de kom ind paa
Krøyers Sk. før eller efter ham.
Hans Ideal for Literatur er
Tyregods Almende fortællinger

[2]
og han henter undertiden
sine Motiver derfra. Naar
han ikke kan faa Tiden til
at gaa med at male, tager
han Timer i Fægtning.
Han blev kasseret paa Sessionen
for en overliggende Taa og
han synger godt efter gamle
Schram
– Bjerre er
utvivlsomt født paa et
afsides Sted i Jylland.
Vorherre har sikkert skabt
ham som Illustration til
den ”pantsatte Røverdreng”.
Han har en stærk Afsmag
for al ydre Glans og Herlighed.
Det er et Spørgsmaal om han
nogensinde vadsker sig. Hans
Buxer slaar Folder om Knæene

[3]
og naar kun til midt paa
Haserne. Han siger ”nej”
paa en Maade som afskærer
al Diskusion. Paa Akade-
miet morede det ham at
gøre det modsatte af hvad
gamle Roed bad ham om.
Han er meget energisk og meget
videbegærlig. Da Clement en-
Gang hæsblæsende løb til Toget
fulgte B. ham i skarp Trav
for at faa Oplysning om Syn-
tetismen. Hans Ideal var
engang Jul. Paulsen. For-
haabentlig har han fundet sig et
andet. Ved Soldene paa Skolen
gik han stille om og uden at
kunde bare sig for Grin.
Hvis en Tiendedel af dette har
hjulpet Dem skal det glæde
mig.
Deres
ærb.
L. Find.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Udateret. Hannover anmelder (Politiken 9. oktober 1905) en udstilling af Georg Seligmann i Kunstforeningen, og det kunne være i den forbindelse, han har henvendt sig til Find for at bede om 'insider oplysninger' om Seligmann. Find fortæller dog også om Clement og Bjerre, som Hannover ikke synes at udgive noget omkring i denne periode, så en datering kan ikke med nogen sikkerhed baseres herpå.

Den Hirschsprungske Samling