Menu

Emil Hannovers arkiv

1888-08-08

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Harald Slott-Møller takker Hannover for et særtryk af Hannovers anmeldelse af den store nordiske udstilling og fortæller, at de deler opfattelse af meget. Dog overser Hannover, at Julius Paulsens skildring af kvindefiguren er for "borgerlig" og mangler "en erotisk Begejstring". Slott-Møller fortæller desuden, at de savner deres venner i København, nu hvor han og hustruen opholder sig på landet, og han forventer ikke at nå til byen for at mødes - og diskutere Paulsen - med Hannover, før denne rejser til Paris. Ægteparret har travlt med at arbejde, men vejret er ustadigt, klager Slott-Møller, og de må være parate til at male ude, så snart vejret tillader det.

Transskription

Skovvang ved Daugaard 8/8 88

Kjære Hannover

De skal have saa mange
Tak, fordi De var saa venlig
at sende mig et Særtryk
af deres Artikel om den
danske Kunst paa den
nordiske Kunstudstilling.
Jeg havde imidlertid læst
Artiklen for nogle Dage
siden og allerede længe
skullet skrive til Dem.
Det har fornøjet mig meget
at læse den, da vore Meninger
saa væsentlig falde sammen.

[2]
Den største tilstedeværende
Meningforskjel koncentrerer
sig om Pouelsen, som den
nøgne kvindelige Figurs
Maler. De er alt for nøjsom
kjære! De som skrev det
varme inspirerede Stykke
i Kunstbladet om Max
Klinger, De har da Forstaa-
else af Kvinder og Elskov,
to, i hvert Fald i min
Bevisthed, uadskillelig..
sammennittede Begreber.
Pouelsen er sandelig
synes jeg for borgerlig,
for nøgteren, han maler
nøgne Kvinder med
samme kolde Hoved
med hvilket han interes-

[3]
cerer sig for en hver
anden Farveharmonie,
han mangler erotisk
Begejstring i en alt for
følelig Grad til at magte
den Slags Opgaver. For-
øvrigt glæder jeg mig en
hel Del til mundtlig at
at komme til Æmnet
Pouelsen. Det falder
mig nemlig lidt tungt
at sige Farve harmonie
i samme Øjeblik jeg
nævner Poulsen, men
nærmere naar vi næppe,
hvilket jo muligvis først
sker i Paris, da De mulig-
vis allerede er rejst naa[r]
vi kommer i Kjøbenha[vn]
Vi længes en hel Del her

[4]
ude paa Landet efter
vore Venner og efter Udstillingen
af hvilken vi fik set alt
for lidt, men nu sidder
vi i Arbejde til op over
begge Ørerne, saa det bliver
os ikke muligt at faa
Tid til at tage der over.
Desuden er Vejret saa
frygteligt uroligt, saa vi
maa benytte hvert Øje-
blik, der er brugbart. Hvor
jeg lidt misunder Dem, der
kan arbejde ganske uaf-
hængig af Vejret, os stakkels
Malere spørger man ikke
om vi har Lyst naar
Vejret er godt har vi at
have Lyst – saa! Nu har
De vidst faaet nok af mine
Vejrklager. Venlige Hilsner fra

[i venstre margen:]
min Hustru og mig selv til Dem og Frue Deres hengivne Slott M

Fakta

Brev

Dansk

Pouelsen [Julius Paulsen] udstillede en række malerier med kvindefigurer på den nordiske udstilling, herunder kat. 361, "Modellerne vente", 1886 (Göteborgs Kunstmuseum); kat. 362, "Adam og Eva", 1887 (Statens Museum for Kunst); kat. 368, "Eva", 1886 (tilhørende Kunstforeningens Studiesamling og siden erhvervet af KUNSTEN, Aalborg); kat. 369, "Nymfe", 1886 (som tilhørte P.S. Krøyer og blev erhvervet af Statens Museum for Kunst på Krøyers auktion, december 1910, kat. 504).

Skovvang

ved Daugaard

Den Hirschsprungske Samling