Menu

Emil Hannovers arkiv

1893-03-24

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rohde beder Hannover inkludere Krøyer og Julius Paulsen i en udstillingsomtale. Han mener ikke det er passende at udelade dem, når andre udstillere får særlig opmærksomhed.

Transskription

D. 24-III-93

Kjære Ven!
Vil De ikke sige et Par Ord om
Krøyer og Jul Paulsen?
Er det rigtigt at undlade det, især
da et Par af de andre “indbudte”
gjøres til Gjenstand for særlig
Omtale.
Venlig Hilsen
Deres
Johan Rohde

Fakta

Brev

Dansk

Den omtale der diskuteres her er med al sandsynlighed Emil Hannovers "Den fri Udstillings Folk", Politiken, 26. marts 1893. Krøyer og Paulsen blev ikke inkluderet i den endelige artikel.

Den Hirschsprungske Samling