Menu

Emil Hannovers arkiv

Januar-marts 1892

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Brevet er af Harald Slott-Møller adresseret "Kjære Ven", og af indholdet og dets arkivplacering fremgår det, at Hannover er modtageren. Slott-Møller opregner hvilke værker - i det omfang han ved besked - en række kunstnere planlægger at lade udstille på Den Frie. Værklisten viser, at det drejer sig om udstillingen afholdt i 1892.

Transskription

Kjære Ven her er, hvad
jeg ved om hvilke Billeder,
der kommer paa den fri Ud-
stilling
Bjerre
Fra en vestjydsk Landsbykirkes Vaabenhus. –
En Huslærer mellem sine Skolebørn. –
Vinter paa Landet (Landskab) Fra en
en[sic] Folkehøjskoles Foredragssal. – Graavejr
(Landskab) Fra en vestjysk Kjøbstads Lyst-
anlæg. samt Klittelandskab. ialt
7. Engelsted
intet (i hvert Fald ikke til 1ste)
Edma Frölich
sandsynligvis ingenting
maaske et Portrait.
Hammershøj
vides ikke (apropos han er
kommen hjem)
Johanne Krebs
I hvert Fald et Portrait af Frøken

[2]
Skovgaard.
Marie Krøyer
intet
P S Krøyer
meget stort
Landskab fra Stenbjerg Vendsy Thy
meget lille
Landskab fra Skagen
Genrebilleder
Karl Jensen
6 – 7 – 8 mindre Billeder
Mourier-Petersen
ubekjendt
Jul Paulsen
siges jo at have en
hel Del jeg tænker det
er mest Landskaber
Viggo Pedersen
ubekjendt

[3]
Th Philipsen
nogle Dyrebilleder tænker
jeg, en Copi efter et Pompeiansk
Vægbillede ved jeg.
Johan Rohde’s
Production kjender du vist
bedre end jeg
Joakim Skovgaard
et henrivende lille italiensk Land-
skab med nogle badende Piger,
en decorativ Vandfarvetegning af nogle
dandsende[sic] Piger (tænkt som
Decoration af en Krukke) Barne-
portrait (Olie) nok et Land-
skab. Udkastet til Evafadet
ialt 5
Niels Skovgaard
to Landskaber fra
Sverrige temlig store
Susette Skovgaard
to smaa Landskaber og
et større Interieur med

[4]
Figurer
Willumsen
ved du vist ogsaa mere
om end jeg
Zahrtmann
har foruden sit store
Billede med Adam
og Eva ikke 10
men 15 foreløbig senere
vist nok et til
Fru Karl Nielsen
født Marie Brodersen
Polykrome Arbejder
til anden Ophængning
saa ved jeg ikke
mere, hils din Frue fra
din hengivne
H Slott-Møller

[5]
[visitkort med trykt navn indlagt i brevet:] H. Slott-Møller

[skrevet i hånden:] takker og kommer

[6]
Skraveringer med rødbrun farveblyant, ligner hastige øvelser til et monogram, som kunne være AH [Alice Hannover].

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Brevet er udateret. Dets indhold relaterer sig til den endnu ikke åbnede Frie Udstilling 1892, og med åbningsdatoen 25. marts kan brevet placeres indenfor årets første måneder. Af oplysningernes relativt uafklarede karakter kunne det være forfattet i februar 1892.

Den Hirschsprungske Samling