Menu

Søgeresultater: 28

1888-02-06

Johan Rohde

Emil Hannover

Johan Rohde omtaler valget af suppleanter til udstillingskomitéen ved Den nordiske Industri- Landbrugs- og Kunstudsti...

1888-02-14

Emil Hannover

Rasmus Christiansen, Johan Rohde

Hannover skriver til både Rohde og Christiansen. Han dikterer til sin kone, da han har overanstrengt sine øjne og ikk...

1888-02-20

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Kunstbladets udgivelse nummer to er på gaden og ifølge Rasmus Christiansen mere vellykket end nummer ét. Han vender t...

1888-03-06

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Til Rasmus Christiansens betænkelighed er det kun hans "idiotiske Bekjendtskaber", der roser hans maleri af "Den Fort...

1888-03-14

Johan Rohde

Emil Hannover

Johan Rohde har anmeldt J.P. Wildenraths maleri "Fra det gamle egekrat" til en separatudstilling på Den nordiske Indu...

1888-03-23

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover informerer Rohde om, at han har videresendt en forespørgsel til Wildenrath og bedt ham om at svare direkte t...

1888-04-07

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen meddeler Emil Hannover slutdatoen for Forårsudstillingen og udstillingens anden ophængning. Paral...

1888-05-16

Vilhelm Hammershøi, Johan Rohde

Emil Hannover

Hammershøi og Rohde inviterer Hannover og hans kone til frokost i haven hos C.V. Petersen.

1888-06-21

Niels Skovgaard

Emil Hannover

Niels Skovgaard giver Hannover lov til at fotografere nogle af sine og broderens værker. Han beklager ikke at have sv...

1888-06-25

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Joakim Skovgaard giver Hannover lov til at affotografere eller aftegne nogle af hans værker.

1888-08-08

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller takker Hannover for et særtryk af Hannovers anmeldelse af den store nordiske udstilling og fortæl...

1888-08-17

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten takker for Hannovers artikel om dansk kunst på den nordiske udstilling, som både har interesseret og ove...

1888-08-27

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover kan berette, at Wildenrath er i alvorlig pengenød. Hannover har forgæves forsøgt at få Wildenrath hjem fra S...

1888-08-28

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen roser to artikler, Emil Hannover har sendt ham og fortæller, at Karl Madsen også finder dem velsk...

1888-09-17

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten beklager, at hendes planer om at skrive et modsvar til Hannovers anmeldelse af den franske udstilling er...

1888-09-28

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde takker Hannover for hans seneste brev og det tilsendte særtryk. Rohde er ulykkelig over at høre, hvor slemt det...

1888-10-05

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten har læst korrektur på et fransk manuskript af Emil Hannover. Hun har rådført sig med Marie David, inden ...

1888-10-14

Emil Hannover

Johan Rohde

Kunsthandleren Fritz Gurlitt planlægger en udstilling af yngre dansk kunst i Berlin, og Hannover opremser hvilke værk...

1888-10-16

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller gør i dette brev fra Berlin meget ud af at belære Hannover om, at dennes positive vurdering af et...

1888-10-22

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover ville gerne diskutere, hvordan de hjælper Wildenrath, men han har ikke tiden til det. I stedet vil Alice Han...