Menu

Søgeresultater: 28

Efterår 1888

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover og Rohde planlægger forløbet af Wildenraths lotteri. Hannover medsender en liste over de folk, han har sendt i…

1888-02-06

Johan Rohde

Emil Hannover

Johan Rohde omtaler valget af suppleanter til udstillingskomitéen ved Den nordiske Industri- Landbrugs- og Kunstudstill…

1888-02-14

Emil Hannover

Rasmus Christiansen, Johan Rohde

Hannover skriver til både Rohde og Christiansen. Han dikterer til sin kone, da han har overanstrengt sine øjne og ikke …

1888-02-20

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Kunstbladets udgivelse nummer to er på gaden og ifølge Rasmus Christiansen mere vellykket end nummer ét. Han vender til…

1888-03-06

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Til Rasmus Christiansens betænkelighed er det kun hans "idiotiske Bekjendtskaber", der roser hans maleri af "Den Fortab…

1888-03-14

Johan Rohde

Emil Hannover

Johan Rohde har anmeldt J.P. Wildenraths maleri "Fra det gamle egekrat" til en separatudstilling på Den nordiske Indust…

1888-03-23

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover informerer Rohde om, at han har videresendt en forespørgsel til Wildenrath og bedt ham om at svare direkte til…

1888-04-07

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen meddeler Emil Hannover slutdatoen for Forårsudstillingen og udstillingens anden ophængning. Paralle…

1888-05-16

Vilhelm Hammershøi, Johan Rohde

Emil Hannover

Hammershøi og Rohde inviterer Hannover og hans kone til frokost i haven hos C.V. Petersen.

1888-06-21

Niels Skovgaard

Emil Hannover

Niels Skovgaard giver Hannover lov til at fotografere nogle af sine og broderens værker. Han beklager ikke at have svar…

1888-06-25

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Joakim Skovgaard giver Hannover lov til at affotografere eller aftegne nogle af hans værker.

1888-08-08

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller takker Hannover for et særtryk af Hannovers anmeldelse af den store nordiske udstilling og fortælle…

1888-08-17

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten takker for Hannovers artikel om dansk kunst på den nordiske udstilling, som både har interesseret og overr…

1888-08-27

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover kan berette, at Wildenrath er i alvorlig pengenød. Hannover har forgæves forsøgt at få Wildenrath hjem fra Syd…

1888-08-28

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen roser to artikler, Emil Hannover har sendt ham og fortæller, at Karl Madsen også finder dem velskre…

1888-09-17

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten beklager, at hendes planer om at skrive et modsvar til Hannovers anmeldelse af den franske udstilling er k…

1888-09-28

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde takker Hannover for hans seneste brev og det tilsendte særtryk. Rohde er ulykkelig over at høre, hvor slemt det s…

1888-10-05

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten har læst korrektur på et fransk manuskript af Emil Hannover. Hun har rådført sig med Marie David, inden de…

1888-10-14

Emil Hannover

Johan Rohde

Kunsthandleren Fritz Gurlitt planlægger en udstilling af yngre dansk kunst i Berlin, og Hannover opremser hvilke værker…

1888-10-16

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller gør i dette brev fra Berlin meget ud af at belære Hannover om, at dennes positive vurdering af et a…