Menu

Søgeresultater: 53

April 1890

Alice Hannover

Johan Rohde

Alice Hannover har været til læge i Rom, og der er heldigvis udsigt til bedring, selvom hun endnu er svag (og derfor ik…

1890-01-06

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde takker Hannover for en tilsendt tekst. Hannover har været syg og han har bildt Christiansen ind, at han har været…

1890-01-20

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten beklager, at der er gået nogle dage, inden hun har fået svaret på et brev fra Hannover. Hannover har tilsy…

1890-01-24

Johan Rohde

Alice Hannover

Rohde takker Alice Hannover for sidst, og siger ja tak til en middagsinvitation.

1890-01-27

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover har vedlagt et forslag til ændringer i strukturen af Foreningen til Københavns Forskønnelse, og han beder om R…

1890-01-28

Agnes Slott-Møller, Harald Slott-Møller

Alice Hannover

Agnes og Harald Sott-Møller skriver begge og takker spøgefuldt ja til en invitation fra Alice Hannover til den følgende…

1890-01-28

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde bryder sig ikke om Martin Nyrops forslag til en omlægning af Højbro Plads, som er blevet fremlagt af Foreningen t…

1890-02-17

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannovers er på vej til Italien. Rohde har rådet dem til at vente på grund af influenzaepidemien der i øjeblikket raser…

1890-02-19

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde opfordrer Hannover og hans kone til at være påpasselige på deres forestående rejse til Italien - der raser efter …

1890-03-03

Johan Rohde

Emil Hannover

Dele af brevet mangler, men noget af udvekslingen handler tilsyneladende om udsmykningen af Københavns Universitets fes…

1890-03-06

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannovers er i München, hvor det er frygtelig koldt - så koldt at Hannover kun kan arbejde nogle få timer om dagen. Han…

1890-03-11

Johan Rohde

Emil Hannover

Johan Rohde er bekymret for Emil og Alice Hannovers helbred i det kolde München. Han beklager, ikke at have besøgt Hann…

1890-03-18

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen takker Emil Hannover for hans afhandling om Empiren og skriver, at han håber dette brev når ham, fø…

1890-03-23

Emil Hannover

Johan Rohde

Alice Hannover er stadig syg, men parret vil vente med at konsultere en læge, til de befinder sig i Rom. Hendes tilstan…

1890-03-25

Agnes Slott-Møller, Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Agnes Slott-Møller indleder sit lange brev med at forklare, at et stort arbejdspres for at få tilsammen seks malerier f…

1890-03-29

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde inviterer Hannovers ud til sig sammen med nogle venner næstkommende tirsdag.

April 1890

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansens brev er adresseret poste restante til Emil Hannover i Rom. Forårsudstillingen på Charlottenborg ha…

1890-04-13

Agnes Slott-Møller, Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Agnes Slott-Møller kondolerer på sin og ægtefællens vegne, da de har hørt, at Alice Hannover ligger syg i Rom med forbu…

1890-04-15

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

"Vær forvisset om min oprigtige Medfølelse" skriver Rasmus Christiansen, og "tab for alting ikke Modet" fortsætter han,…

1890-04-16

Emil Hannover

Johan Rohde

Alice Hannover er stadig syg af lungehindebetændelse, men er heldigvis i bedring. Hun kan dog ikke tage på udflugter i …