Menu

Søgeresultater: 17

Uden år, afventer nærmere datering

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Kjære Hannover Ben vilde par tout have at jeg skulde benytte et Kort til Saddel- pladsen som han ikke selv vilde gjøre …

1899-01-05

Johan Rohde

Emil Hannover

5. I . 99. Nyhavn 22. Kjære Ven! Tak det vil jeg naturligvis meget gjerne. Men jeg er i Øjeblikket saa forkjølet, at j…

1899-01-10

Johan Rohde

Emil Hannover

10. I . 99. Nyhavn 22 — K Kjære Ven! Tak for Deres Tillid, jeg tillader mig altsaa at sende Bud efter Tegningen. Naar j…

1899-01-13

Emil Hannover

Johan Rohde

Kære Rohde, De kender altsaa mine Betænkeligheder ved Gustav Philipsen, som De jo forresten ikke selv troer at kunne sæ…

1899-01-19

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller takker Hannover og frue for en indbydelse og bekræfter, at de kan komme.

1899-04-21

Emil Hannover

Johan Rohde

Kbhn. d. 21 April 1899. Kære gamle, bestandige Ven, Tusind tak for det dejlig lange Brev. Det var da omsider en Gang et…

1899-06-20

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Agnes Slott-Møller har flere nætter drømt om Karen, der venter Emil og Karen Hannovers første barn. Harald Slott-Møller…

1899-06-21

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten lykønsker Hannover med hans nyfødte datter. Hun bemærker at den lille må have godt af det varme vejr, selv…

1899-06-27

Johan Rohde

Emil Hannover

Via de Monte Tarpeo 69 . 1 . Roma. — 27. VI . 99. Kjære Ven! Et Brevkort fra min Moder fortæller mig, at den glædelige …

1899-07-04

Emil Hannover

Johan Rohde

4 Juli 1899 Kære Rohde Tak for Brevet i Anledning af vor lille Piges Fødsel. Tak ogsaa for det 2det af de store Breve f…

1899-07-08

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Fænø pr Middelfart 8.VII Kjære Hannover Jeg vil saa grumme gjerne have Lov til at laane D C Bruun Kjøbenhavn – saa- fre…

1899-10-04

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Foroven til højre med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard På et indklæbet stykke tyndt papir: Bag på blind- ramme…

1899-10-12

Emil Hannover

Johan Rohde

Kæreste Ven, Jeg haaber, disse Linjer endnu finder Dem i Ribe. De skulde dog nødig være vendt hjem, inden De havde modt…

1899-12-12

Johan Rohde

Emil Hannover

12. XII . 99. Nyhavn 22 . K . Kjære Ven. Det er trukket ud med denne Besked; da jeg har ventet paa at faa en Tilsigelse…

1899-12-15

Emil Hannover

Johan Rohde

Kære Rohde, Jeg vilde naturligvis sætte stor Pris paa, at Kunstforeningen vilde overtage Udgivel- sen af min Bog om Con…

1899-12-20

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Via Babuino 68 III Roma 20.XII 99 [med blyant i Emil Hannovers hånd:] Slott-Møller Kjære Hannover Man burde vist ikke t…

1899-12-31

Johan Rohde

Emil Hannover

Nyhavn 22. 31. XII . 99 Kjære Ven! Ønsket om et godt Nytaar for Dem og Deres Familie fra Deres hengivne Johan Rohde I F…