Menu

Søgeresultater: 21

1897-01-09

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover underretter Johan Rohde om, at han og Frk. Karen Topsøe skal giftes. Det kommende ægteskab er allerede ry…

1897-01-10

Johan Rohde

Emil Hannover

10 – I . 97 Nyhavn 22. Kjøbenhavn Kjære Ven! De har Ret, Deres Meddelelse kom mig naturlig- vis ikke ganske overraskend…

1897-02-11

Herman Kähler

Emil Hannover

[trykt brevhoved eller stempel:] Herman A. Kæhlers Værk, Næstved. 11 . 2 . 97. Kære Her Hanover! Med Tak for Deres venl…

1897-03-05

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten minder Hannover om, at han har lovet at skrive en artikel til 'Vort Hjem'. Hun spørger om han vil sende en…

1897-03-06

Johan Rohde

Emil Hannover

6. III . 97. Kjære Ven! Jeg frygter for, at De længes efter Deres Manuskript. Før om et Par Dage tør jeg dog ikke love …

1897-03-07

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover meddeler Johan Rohde, hvad han ønsker sig at spise, når han kommer på besøg efter arbejde tirsdag aften. …

1897-03-25

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten beder Hannover sende sit bidrag til "Vort Hjem" til Emma Gad, samt bede Rasmus Christiansen sende sin illu…

1897-05-17

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen skriver til Emil Hannover for at forsikre ham om, at et lille træ - vel en plante, Christiansen har…

1897-05-25

Johan Rohde

Emil Hannover

25 . V . 97. Nyhavn 22. Kjære Ven! Tak for Deres Besøg igaar, jeg søgte netop Dem og Deres Hustru, samtidigt. Jeg vilde…

1897-08-12

Johan Rohde

Emil Hannover

12 . VIII . 97. Nyhavn 22 Kjøbenhavn Kjære Ven! Min gode, gamle Fader døde i Dag. Deres hengivne Johan Rohde

1897-08-14

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover udtrykker sin medfølelse med Johan Rohde, hvis fader er død. Han beder også Rohde hilse sin moder og sine…

1897-08-20

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

Hellerup d 20 August 1897 Kære Hannover Da jeg igaar gik fra Dem, gik det mere og mere op for mig hvor meningsløs det …

1897-08-27

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

27.VIII.97 Kjære Hannover Da jeg sidst var ovre i Kjøbenhavn fik jeg hos Michelsen 200 Kr forud paa Arbejde; senere har…

1897-09-08

Lauritz Zeuthen

Johan Rohde

[Trykt brevpapir med dato udfyldt i hånden:] OVERRETSSAGFØRER ZEUTHEN NØRREGADE 6, KØBENHAVN K. KONTORTID 10–3. TELEFON…

1897-10-08

Emil Hannover

Johan Rohde

8.X.97. Kære Rohde, Jeg hører, De er kommen hjem. Havde jeg kendt Deres Adresse, skulde De visselig ikke være bleven om…

1897-10-11

Johan Rohde

Emil Hannover

11 . X . 97. Nyhavn 22. Kjøbenhavn. Kjære Ven! De skal have Tak for Deres venlige Brev; og Tak fordi De har ønsket at h…

1897-10-16

Johan Rohde

Emil Hannover

16 . X . 97. Nyhavn 22. Kjære Ven! I sin Tid, umiddelbart efter Komiteens Opraab i Avisen, bad jeg Erik Henrichsen om a…

1897-10-24

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Kjære Hr. E. Hannover! Hjemkommen fra en lille landtur har jeg nu modtaget Deres brev. Jeg tror ikke der bliver noget i…

1897-10-27

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

Kære Hannover Da jeg af min Hustru fik meddelt, at De længes efter at høre om Bings Svar paa mit Forlangende, saa vil …

1897-11-12

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

12 nov 1897 Kjære Hr. Hannover! I morgen lørdag vænter jeg næppe* at kunne nå til Dem, men omslaget til Kunstbladet er …