Menu

Søgeresultater: 21

Årsskiftet 1896-1897, formentlig

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover foreslåer Johan Rohde et besøg hos sig den følgende dag. En tur på landet tidligere i dag med Frk. Topsøe…

1896-01-08

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

En nytårshilsen med et foto fra Rådhuspladsen, København, fra Rasmus Christiansen til Emil Hannover.

1896-01-26

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde beklager, at der er gået lang tid siden han sidst skrev til Hannover. Han er blevet bjergtaget af den italienske …

1896-01-30

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover telegraferer til Johan Rohde og beder om hans stemme i en afstemning iblandt Den frie Udstillings medlemm…

1896-01-30

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde takker for Hannovers telegram vedrørende en afstemning iblandt Den frie Udstillings medlemmer, og for hans engage…

1896-02-02

Emil Hannover

Johan Rohde

Zeuthen arbejder på en sammenlægning af Den frie Udstilling og Charlottenborg-udstillingen. Hannover er rasende, og men…

1896-02-14

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Et "Album" - festskrift - skal udgives for at fejre Ny Carlsbergs 25 års jubilæum, og Rasmus Christiansen må med beklag…

1896-03-02

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Emil Hannover skal anmelde et "Album" - et festskrift - i anledning af Ny Carlsbergs 25 års jubilæum, men han har været…

1896-03-16

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen melder afbud til et arrangement den følgende aften; han skriver, at det må være op til Hannover sel…

1896-03-24

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde reflekterer over de igangværende uoverensstemmelser iblandt Den frie Udstillings medlemmer, og drømmer om at Emil…

1896-04-25

Theodor Philipsen

Emil Hannover

Kastrup den 25de April 1896 Kjære Her Hannover De har ganske vist Aarsag til at blive vred, jeg burde idetmindste have …

1896-05-09

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller beder om at låne 10 kr. af Emil Hannover den følgende dag. Hannover lånte ham 50, fremgår det af ha…

1896-05-14

Georg Achen

Emil Hannover

14 Maj 96 Lindevangen 10 B. – Kjære Hannover, Mindestenskomitéen vil gjerne laane Deres Tegning af Slott Møller, fra d…

1896-05-17

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen skriver til Emil Hannover på sin vej mod Smyrna, hvor han endelig oplever de varmegrader, han havde…

1896-05-26

H.P. Hanssen

Emil Hannover

Aabenraa d 26/5 1896 Højstærede Hr. Emil Hannover! Fra nu af og indtil den 9 Juni er jeg hjemme her i Aa- benraa. Den 9…

1896-07-05

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover undskylder, at der er gået lang tid siden han sidst har skrevet til Rohde. Hans tavshed skyldes travlhed, og i…

1896-09-02

H.P. Hanssen

Emil Hannover

Aabenraa d 2 Septbr. 1896 Hr. Emil Hannover! De kan træffe mig hjemme her i Aabenraa d. 6 og 7 og atter den 10 – 12 Sep…

1896-09-03

Johan Rohde

Emil Hannover

3. IX .96. Civita d’Antino Provincia di Aquila Italia. Kjære Ven! Tak for Deres venlige Brev, som — rent ud sagt — kun …

1896-09-24

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Kjøbenhavn d: 24 Septbr 96 Kjære Hannover! Som De kan tænke har jeg maattet gjøre færdig hurtigst muligt paa Landet saa…

1896-11-30

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten sender forslag og instrukser til en artikel om boligens indretning der skal udgives i Vort Hjem. Hun under…