Menu

Søgeresultater: 21

Årsskiftet 1896-1897, formentlig

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover foreslåer Johan Rohde et besøg hos sig den følgende dag. En tur på landet tidligere i dag med Frk. Tops...

1896-01-08

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

En nytårshilsen med et foto fra Rådhuspladsen, København, fra Rasmus Christiansen til Emil Hannover.

1896-01-26

Johan Rohde

Emil Hannover

d. 26. I .96. Via di Monte Tarpeo. 69. 3 piano 7. Roma. Kjære gode Ven! De skriver — eller rettere skrev; thi det er...

1896-01-30

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover telegraferer fra Rom til Johan Rohde i København for at bede om dennes holdning til en pris.

1896-01-30

Johan Rohde

Emil Hannover

Rom. 30 . I . 96. Kjære Ven! Tak for Deres Telegram og for Deres usvækkede Interesse for den frie Udst. Mit Telegra...

1896-02-02

Emil Hannover

Johan Rohde

I 2/II-96 Kære Ven, De vil af Fru Slott-Møllers Brev erfare det meste af det, for hvilket jeg skyldte Dem Regnskab. J...

1896-02-14

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Et "Album" - festskrift - skal udgives for at fejre Ny Carlsbergs 25 års jubilæum, og Rasmus Christiansen må med bekl...

1896-03-02

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Emil Hannover skal anmelde et "Album" - et festskrift - i anledning af Ny Carlsbergs 25 års jubilæum, men han har vær...

1896-03-16

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen melder afbud til et arrangement den følgende aften; han skriver, at det må være op til Hannover s...

1896-03-24

Johan Rohde

Emil Hannover

Marts 1896. Via di Monte Tarpeo 69. 3 piano 7. Roma. Kjære Ven! I det sidste bevægede Brev, jeg modtog fra Dem — a...

1896-04-25

Theodor Philipsen

Emil Hannover

Kastrup den 25de April 1896 Kjære Her Hannover De har ganske vist Aarsag til at blive vred, jeg burde idetmi...

1896-05-09

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller beder om at låne 10 kr. af Emil Hannover den følgende dag. Hannover lånte ham 50, fremgår det af ...

1896-05-14

Georg Achen

Emil Hannover

14 Maj 96 Lindevangen 10 B. – Kjære Hannover, Mindestenskomitéen vil gjerne laane Deres Tegning af Slott Møller...

1896-05-17

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen skriver til Emil Hannover på sin vej mod Smyrna, hvor han endelig oplever de varmegrader, han hav...

1896-05-26

H.P. Hanssen

Emil Hannover

Aabenraa d 26/5 1896 Højstærede Hr. Emil Hannover! Fra nu af og indtil den 9 Juni er jeg hjemme her i Aa- benraa. D...

1896-07-05

Emil Hannover

Johan Rohde

Nygade 7. Kbhn. 5/7.96 Kære Ven, Nej, der er slet ingen af de Grunde, De antager i Deres sidste Brev, til min lange ...

1896-09-02

H.P. Hanssen

Emil Hannover

Aabenraa d 2 Septbr. 1896 Hr. Emil Hannover! De kan træffe mig hjemme her i Aabenraa d. 6 og 7 og atter den 10 – 12...

1896-09-03

Johan Rohde

Emil Hannover

IX .96. Civita d’Antino Provincia di Aquila Italia. Kjære Ven! Tak for Deres venlige Brev, som — rent ud sagt — k...

1896-09-24

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Kjøbenhavn d: 24 Septbr 96 Kjære Hannover! Som De kan tænke har jeg maattet gjøre færdig hurtigst muligt paa Land...

1896-11-30

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten sender forslag og instrukser til en artikel om boligens indretning der skal udgives i Vort Hjem. Hun und...