Menu

Søgeresultater: 19

1906-06-17

Gudmund Hentze

Emil Hannover

[med blyant i Hannovers hånd:] Hentze Kære Hr Hannover Paa Selskabet ”Hedebosagens Fremme”s Vegne vil jeg bede Dem, Ifø…

1906

Jens Ferdinand Willumsen

[med blyant, formentlig i Hannovers hånds:] Willumsens udstilling i Kristiania 1906 Tre Glaspustere Olie 1887 Spansk Ga…

1905-1906

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

[med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen Komiteen indbyder herved danske Kunstnere til en Skitse Konkrence[sic] til Opr…

1906-02-02

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

[med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen 2 Febr 1906 Kære Hannover. Fra Billedhuggersamfundet skal jeg spørge om det k…

1906-02-21

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

[med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen 21 febr 1906 Kære Hannover Dette blot for at meddele Dem at jeg har sat Prisen…

1906-02-24

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

[med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen Lørdag Aften Kære Hannover. Tak fordi De vil sætte de smaa Salgs- noter i Blad…

1906-04-26

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

[med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen Nyvej 17 2. 26 Apr 1906. Kære Hannover. Tak for sidst. Det var dejligt med den…

1906-05-01

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

[med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen Nyvej 17 2. 1 Maj 1906. Kære Hannover. Kan jeg faa denne Skitze stillet saaled…

1906-05-13

Georg Achen

Emil Hannover

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: Achen 13 – 5 – 06. Lindevangen 11. F. Kære Hannover! I Hast skriver jeg her…

1906-05-19

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

Nyvej 17. 2. 19 Maj 1906 [med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen Kære Hannover. Saa kom vi saa vidt. Jeg hører at Ka…

1906-06-06

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen indleder sit brev med kraftigt at fraråde Emil Hannover at arbejde for en bortlodning af et maleri …

1906-06-14

Anna Petersen

Emil Hannover

Anna Petersen opholder sig i Volterra, hvor hun har truffet en ældre dame, der ejer en kunstsamling med bl.a. to maleri…

1906-10-25

Mogens Ballin

Emil Hannover

Mogens Ballin sender to nåle til Hannover, og beder ham vælge en af dem. Han spørger også om ikke Hannover vil se nærme…

1906-10-28

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard Rosenvænget 28 – 10 – 1906 Kjære Hr Direktør Hannover! Tak for De…

1906-11-01

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Kjære Hr Hannover! Mon De husker at omtale Dr. Dene.. udstillingen for Hirschsprung og så en mulig udstilling i den Fri…

1906-11-12

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Rosenvænget 12–11–1906 Kjære Hr Hannover! Da jeg endnu ikke har hørt fra Hr Hirschsprung, beder jeg Dem med- dele ham, …

1906-11-26

Niels Skovgaard

Emil Hannover

Foroven under datoen med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard Karlsberg, Hillerød. 26 . 11 . 06 Kære hr. Hannover!…

1906-11-27

Johanne Krebs

Emil Hannover

Niels Juelsgade 8 27–11–06 [med blyant i Hannovers hånd:] Krebs Hr Direktør Hannover! Af et Brev fra Hr Rohde ser jeg a…

1906-11-28

Johanne Krebs

Emil Hannover

[med blyant i Emil Hannovers hånd:] Krebs Niels Juelsgade 8 d 28–11–06 Hr Direktør Hannover! Jeg haaber at De ikke mis…