Menu

Søgeresultater: 30

1901-01-02

Johan Rohde

Emil Hannover

2 . I . 1901 . Silkegade 13 II K Kjære Ven Tak for Deres Opmærksomhed, at Sende mig “illustr Tid.” — Deres Artikel er s…

1901-01-26

Theodor Philipsen

Emil Hannover

Kunstf: 26/1 . 1901. Kære Hannover! Hovedkvarteret mener det rettest at vente med Udsendelsen af Henvendelser til Ejer …

1901-01-28

Theodor Philipsen

Emil Hannover

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: Philipsen Kastrup den 28’ Januar 1901. Kjære Hannover Tak for Deres venlige…

1901-02-27

Johan Rohde

Emil Hannover

27. II . 1901 Silkegade 13 II K Kjære Ven. Forbandet kjedsommeligt kom Deres Brev mig et Par Timer for sent i Hænde; je…

1901-03-04

Johan Rohde

Emil Hannover

4. III . 1901. Silkegade 13 II K Kjære Ven. Jeg skrev i Lørdags til Vedel, at jeg ønskede optaget et “Svar”; men har en…

1901-03-13

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Kjære Hannover! Jeg trode [!] De vilde have stolen tilbage med pris saa museet kunde købe den, når jeg havde kalkeret d…

1901-03-21

Johan Rohde

Emil Hannover

21. III . 1901 . Silkegade 13 II K Kjære Ven Den kostbare Bog, De laante mig, haaber jeg, at De har faaet tilbage i god…

1901-04-09

Johan Rohde

Emil Hannover

9. IV . 1901 Silkegade 13 II K Kjære Ven. Been beder mig om endelig at sende Dem Afhandlingen af Aubert. Jeg har imorge…

1901-04-15

Johan Rohde

Emil Hannover

15 . IV . 1901 Silkegade 13 II K Kjære Ven. Tak. Det vil jeg gjerne X. Det er jo iaften Mandag. Venligst Deres Johan Ro…

1901-04-17

Johan Rohde

Emil Hannover

17. IV . 1901 Silkegade 13 II K Kjære Ven Tak for Deres Elskværdighed igjen at ville se mig — Jeg kan dog desværre ikke…

1901-04-19

Ludvig Find

Emil Hannover

Ludvig Find er i Bloustrød, og en invitation fra Hannover er derfor blevet forsinket, da den ikke var adresseret til Fi…

1901-05-09

Johan Rohde

Emil Hannover

9 . V . 1901 Silkegade 13 II K. Kjære Ven. Jeg har i nogen Tid længtes efter en lille Aftenpassiar med Dem, men jeg e…

1901-05-10

Johan Rohde

Emil Hannover

10 . V . 1901 Silkegade 13 K. Kjæreste Ven. Er vi da virkelig saa nær ved Venskabs Ragnarok, at en god gammel Ven ikk…

1901-05-11

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Kjære Hr Hannover! På listen står ”Yderligere bemærkes at Moder x ejer en Lænestol fra Høyens Hus, som Deres (altså min…

1901-06-07

Mogens Ballin

Emil Hannover

Mogens Ballin inviterer Hannover og hans hustru over for at se på nogle af hans værker.

1901-07-03

Johan Rohde

Emil Hannover

3 . VII . 1901 Silkegade 13 Kjøbenhavn Kjære Ven. Tak for Deres smukke Afhandling fra Tilskueren, der indeholdt meget …

1901-08-07

Mogens Ballin

Emil Hannover

Mogens Ballin takker for en indbydelse. Eftersom hans kone er ved at komme sig ovenpå sygdom, foretrækker han at vente …

1901-09-01

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Damgaard 1.IX.1901 Kjære Hannover Det er en stor Skam at jeg ikke før har takket dig for Særtrykket af Artiklen om Prær…

1901-09-13

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

13. IX. 1901 Kjære Venner Hvor det dog gjør mig ondt for Jer, at Karens Moder er saa syg. – Gid hun dog snart maa blive…

1901-09-24

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten sender som lovet Emil Hannover et stykke Tønderknipling til Kunstindustrimuseet. På grund af en hjertelide…