Menu

Søgeresultater: 78

1891-04-07

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover takker for nogle tilsendte kataloger fra Den Frie Udstilling. I sin egenskab af bogsamler er han glad for nu...

1891-04-09

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde beder Hannover om at benægte ethvert kendskab til de meddelelser, der er blevet sendt til pressen angående anve...

1891-04-10

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde er blevet så overrumplet af Hannovers positive omtale af ham i sin artikel om Den frie Udstilling, at han helt ...

1891-04-19

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

Fra Paris takker J.F. Willumsen Emil Hannover for omtalen af raderingen "Frugtbarhed", som Politiken har bragt. Willu...

1891-04-20

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten spørger, om Hannover har planer om at anmelde Christen Dalsgaards udstilling i Kunstforeningen. Hvis ikk...

1891-04-25

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten har modtaget brev fra Hannover vedrørende Christen Dalsgaards udstilling i Kunstforeningen. Det lader ti...

1891-4

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover omtaler polemikken med E.A. Tscherning angående Willumsens radering "Frugtbarhed". Det lader til, at Hannove...

1891-05-06

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover og Georg Brandes vil forsøge at hjælpe Slott-Møllers ud af en økonomisk knibe. Til formålet forsøger de at i...

1891-05-07

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde er lige kommet tilbage fra en tur til Lyngby, og er træt efter den lange gåtur. Han har gæld og lever for øjebl...

1891-05-07

Peder Severin Krøyer

Emil Hannover

Krøyer opholder sig Hornbæk, hvor han har gjort sig nogle tanker omkring den økonomiske håndsrækning, en gruppe venne...

1891-05-08

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover udviser forståelse for Rohdes forbehold vedrørende et økonomisk bidrag til Slott-Møllers. Fremfor en bortlod...

1891-05-17

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover har vedlagt en artikel om Gauguin publiceret i Mercure de France. Hans publikation om Watteau er blevet krit...

1891-05-19

Emil Hannover

Johan Rohde

I tilfælde af at Rohde har tænkt sig at besøge Alice Hannover, mens Emil Hannover er i Berlin, informerer Hannover Ro...

1891-05-22

Peder Severin Krøyer

Emil Hannover

Krøyer har vedlagt brevet 100 kr.: Beløbet er hans andel til erhvervelsen af et af Agnes Slott-Møllers billeder, som ...

1891-06-04

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde er overrasket over, at Hannovers har lejet sig ind i den Goldschmidtske Villa. Rohde giver Hannover ret i, at h...

1891-06-06

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannovers yngste søster har lovet at skaffe anden del af Holger Drachmanns roman "Forskrevet" til Rohde. Hannover spø...

1891-06-07

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover lykønsker i ironiske vendinger Rohde med, at Charlottenborgkomitéen har takket nej til det tilbudte overskud...

1891-06-18

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen har til sin glæde modtaget brev fra Emil Hannover, selvom denne er travlt optaget for tiden, bl.a...

1891-06-20

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover vedlægger manuskriptet til sin anmeldelse af Karl Madsens bog om Hollandsk malerkunst. Jo mere Hannover besk...

1891-06-24

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde kommenterer Hannovers manuskript til anmeldelsen af Karl Madsens bog om hollandsk malerkunst. Rohde har været n...