Menu

Søgeresultater: 78

Efterår 1891

Emil Hannover

Johan Rohde

Oscar Madsen har forulempet Emil Hannover og Slott-Møller med skriverier med slet skjult reference til de to i "Kjøbenh…

1891-1

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover afslår en middagsinvitation fra Rohde, da Alice Hannover har halspine. Hannover er arrig over, at Karl Madsen …

1891?

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover lykønsker Rohde med at have solgt nogle billeder.

1891-1

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover ønsker godt nytår og takker Rohde for hans tilbud til Hannovers om at komme op i hans atelier og vælge et værk…

1891-01-02

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Glædeligt nytår, ønsker Rasmus Christiansen Emil Hannover. Han besøgte ellers ægteparret Hannover dagen forinden han sk…

1891-01-03

Johan Rohde

Alice Hannover

Rohde ønsker Hannovers godt nytår og vil gerne forære dem et værk som tak for deres gæstfrihed det forgangne år. Oprind…

1891-01-07

Emil Hannover

Johan Rohde

Rasmus Christiansen har meldt sig under fanerne i forsøget på at samle stemmer ind til at få Karl Madsen valgt ind i Ku…

1891-01-11

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller er ikke meget for at gå til Georg Brandes med en sag, men ser sig nødsaget til det, da Hannover hel…

1891-03-02

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover morer sig over en artikel af Oscar Matthiesen, som han har fået til gennemlæsning fra Politiken. Den er fyldt …

1891-03-11

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover nævner de forskellige muligheder for opsætning af kataloget til Den frie Udstilling, samt hvad de forskellige …

1891-03-14

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller og hustru er begejstrede for Hannovers artikel, der skal udgives i forbindelse med åbningen af Den …

1891-03-18

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover har vedlagt sin artikel om Den frie Udstilling til gennemlæsning hos Rohde. Hannover vil helst have den i avis…

1891-03-19

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde takker Hannover for hans artikel om Den frie Udstilling, som Hannover har sendt 18/3-1891 og spørger, om det er m…

1891-03-19

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover har diskuteret med Kleis hvordan de tackler pressen i forbindelse med åbningen af Den Frie Udstilling. Hannove…

1891-03-20?

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde planlægger et udstillingsbesøg senere samme dag. Han lægger vejen forbi Hannover i tilfælde af, at han vil med.

1891-03-24

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde beder Hannover om at specificere i fremtidige omtaler af Den frie Udstilling, at der ikke er tale om en udstillin…

1891-03-24

Emil Hannover

Johan Rohde

Da der har været en del rettelser til kataloget til Den Frie Udstilling, er trykningen forsinket. 100 eksemplarer blive…

1891-03-25

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde skriver spøgefuldt til Hannover, at han er en skurk. Det er uklart, hvad Rohde henviser til her, men noget tyder …

1891-03-26

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover lykønsker Rohde med hans tredje salg på Den Frie Udstilling og spørger, hvornår Rohde har i sinde at rejse til…

1891-03-30

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover takker for en indbydelse. Han kan dog først komme sent, da han skal have en tekst færdig til Politiken om…