Menu

Søgeresultater: 27

1895-01-04

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover vedlægger sin anmeldelse af en bog af Andreas Aubert, og beder om Rohdes mening derom. Hvis Rohde finder den f…

1895-01-06

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde mener ikke det er en god idé, at Hannover sender sin anmeldelse af Auberts seneste bog til ham, inden den trykkes…

1895-01-18

Emil Hannover

Johan Rohde

Rohde kan berette at Viggo Pedersen vil bringe et forslag op, om at Den frie Udstillings parter skal have fri adgang ti…

1895-01-19

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde er blevet ked af at læse Hannovers brev à 18. januar 1894, hvori han fornemmer, at Hannover mistænker ham for at …

1895-03-24

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover har været forbi Willumsen tidligere samme dag, men uden at træffe ham. Hjemme igen har han modtaget Rohdes kor…

1895-03-30

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde takker Hannover for at forsvare Den frie Udstilling.

1895-05-27

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde skriver for at ønske Hannover god rejse til Paris. Han fandt først ud af at Hannover var rejst efter at han var t…

1895-05-29

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover takker Rohde for hans seneste brev. Han har det godt, men er noget overanstrengt. Han drager snart hjem over L…

1895-06-08

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover beklager at han ikke kunne modtage Rohde, da denne tidligere samme dag bankede på hos ham. Hannover vil forsøg…

1895-06-27

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover har haft et sammenstød med Kunstindustrimuseets direktør, Pietro Krohn. Han beder derfor Rohde om kun at besti…

1895-07-17

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde venter på Hannover den følgende lørdag kl lidt i 12 på Nordbanegården. Han har ikke kunnet skaffe en bog om marin…

1895-08-06

Peder Severin Krøyer

Knudtzon & Holten

Krøyer afgiver fra Skagen en bestilling på 24 flasker italiensk vin til Knudtzon & Holten i Tordenskjoldsgade, Københav…

1895-08-21

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten tilbageleverer nogle modeblade hun har lånt af Hannover. Hun beklager at have beholdt dem så længe.

September 1895

Rasmus Christiansen, Valdemar Kleis

Emil Hannover

Emil Hannover og ledsager inviteres af Rasmus Christiansen til særudstillingen af Christiansens værker i Kleis' Kunstha…

1895-09-04

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohdes tante har ladet ham vide, at et Eckersberg-billede i hendes eje (arvet efter cellisten Frederik Christian Funck)…

1895-09-08

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover har lovet Christiansen at han kommer til en middag, som denne afholder næste søndag i anledning af Johan Rohde…

1895-09-21

H.P. Hanssen

Emil Hannover

Aabenraa d 21 Septbr. 95 Højstærede Hr. Emil Hannover! Hr. Stolzenburg har modtaget Deres Bud at jeg kan nu meddele Dem…

1895-09-25

Helene Hanssen

Emil Hannover

Aabenraa den 25/9 Hr. Emil Hannover! H. P. Hanssen er paa Rejse i denne Uge. Billederne blev afsendt i Gaar Aftes. Som …

1895-10-07

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde har ikke været i kontakt med Hannover længe. Han kan fortælle at det desværre ikke er fordi han har nogen overras…

1895-10-08

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover kunne ikke nå op forbi Rohdes atelier idag, og kan sandsynligvis heller ikke nå det den følgende dag. Han bebr…