Menu

Søgeresultater: 9

1904-1905

Niels Skovgaard

Emil Hannover

I venstre margen med blyant med Emil Hannovers hånd: N. Skovgaard Onsdag. Kære hr Hannover! Hermed udtoget af Treus vær…

1904-02-25

Mogens Ballin

Emil Hannover

Mogens Ballin takker for en lykønskning og takker ja til en indbydelse.

1904-04-18

Johan Rohde

Emil Hannover

[Tilføjet med blyant af Hannover øv. th.:] Rohde 18 . IV. 1904 Via di Monte Tarpeo 69 Roma. Kjære Ven. Som De ved har…

1904-08-04

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

[i Hannovers hånd med blyant:] Christiansen Louiselund ved Mariager d: 4 Aug 1904 Kære Hannover! Jeg var kun i Byen et …

1904-08-08

Johan Rohde

Emil Hannover

[Tilføjet med blyant af Hannover øv. th.:] Rohde 8 . VIII . 1904 Kvæsthusgade . 3 Kjære gode Ven. Tænk Dem jeg har faa…

1904-12-08

Johan Rohde

Emil Hannover

[Tilføjet med blyant af Hannover øv. th.:] Rohde 8 . XII . 1904 Nybrogade . 12 K Kjære Ven. Hjærtelig Tak. Min Hustru …

1904-12-13

Emil Hannover

A. Christiansen

Hr. Forlagsboghandler A. Christiansen. Jeg tilskrev midt i forrige Uge Hr. Gudmann og bad ham give Dem et Vink om, at d…

1904-12-13

Johan Rohde

Emil Hannover

[Tilføjet med blyant af Hannover øv. th.:] Rohde 13 . XII . 1904 Nybrogade . 12 K Kjære Ven. Hjærtelig Tak for Deres sk…

1904-12-28

Johan Rohde

Emil Hannover

[Tilføjet med blyant af Hannover øv. th.:] Rohde 28 . XII . 1904 Nybrogade . 12 Kjøbenhavn Kjære Ven. Tak for det smu…