Menu

Søgeresultater: 9

1910-1911

Ludvig Find

Emil Hannover

Ludvig Find introducerer Hannover for "den unge Tegner Swensson" og beder Hannover give ham en anbefaling med, når han …

1911-01-09

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

[med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen Cécil Hotel Sevilla España 9 Januar 1911 Kære Hannover. Herfra det skønne, el…

1911-03-24

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Skovgaard spørger om det er Hannover der har sendt ham "Det danske Kunstindustrimuseums Virksomhed 1910". I så fald tak…

1911-05-25

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Indklæbet tegning af krydsbenet taburet. Foroven på tegningen med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard, J Rosen [!…

1911-05-29

Niels Skovgaard

Emil Hannover

Foroven under dateringen med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard 29 . 5 . 11 . Kære hr. Hannover! Deres anmodning…

1911-06-22

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen skriver til Emil Hannover for at takke ham for et deltagende brev, som Christiansen modtog i forbin…

1911-08-28

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Foroven over dateringen med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard, J Rosenvænget 28 – Aug – 1911 Kjære Hr Direktør …

1911-11-15

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Skovgaard vil opsøge Hannover den følgende dag kl 13 enten hjemme eller på Kunstindustrimuseet.

1911-12-31

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen må melde afbud til at besøge Emil Hannover den følgende dag og overbringe det aftalte - formentlig …