Menu

Søgeresultater: 59

1892-01-03

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover inviterer Rohde til middag en af de kommende dage.

1892-01-06

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller må pga. hustruens forkølelse melde afbud til en invitation fra Hannovers. Derefter går brevet på en…

1892-01-08

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller melder på sin og Agnes' vegne endnu engang fra til en aftale med Hannovers, da hendes forkølelse ha…

1892-01-08

Albert Berendsen

Emil Hannover

Grossist Albert Berendsen svarer Emil Hannover på dennes forslag om at købe et værk af Harald eller Agnes Slott-Møller.…

1892-01-10

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller informerer Hannover om, at hustruen er parat til at sælge to landskabsbilleder for i alt 500 kr. ti…

1892-01-10

Emil Hannover

Johan Rohde

Fru Hannover er syg, og Hannover må derfor aflyse en planlagt middag den følgende mandag. Han kommer muligvis forbi Roh…

1892-01-12

Johan Rohde

Emil Hannover

Johan Rohde henviser til en samtale med en vred herre og forsikrer Emil Hannover om, at konflikten - som var reel - er …

1892-01-22

Johan Rohde

Emil Hannover

Oscar Wandel har fortalt Johan Rohde om et besøg af Gad F. Clement og Mogens Ballin. Wandels moder har nu bedt Rohde om…

1892-01-28

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde beder Hannover hilse Harald Slott-Møller og takke for en indbydelse. Rohde ærgrer sig over, at Slott-Møller finde…

1892-01-29

Emil Hannover

Johan Rohde

Slott-Møllers har foreslået, at de og en gruppe venner skal spise med Georg Brandes i forbindelse med hans 50-års fødse…

1892-02-01

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover kan informere Johan Rohde om, at det er Peter Nansen, der er forfatteren til en artikel, der omtaler Juli…

1892-02-17

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

"Til denne kommende Udstilling har jeg sat et mægtigt Haab, paa to Aars stærkt alvorligt Arbejde." Fire kasser med 13 v…

1892-03-05

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde overvejer at tage til Jylland i nær fremtid for at arbejde videre med nogle billeder. Han inviterer Hannover og h…

1892-03-10

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover afventer via Peter Købke oplysninger fra den aldrende teolog Nicolai Feilberg. Han venter også på nyt fra…

1892-03-12

Emil Hannover

Johan Rohde

J.F. Willumsens længe ventede kommentarer er indløbet hos Emil Hannover, og sidstnævnte beder Johan Rohde om at skynde …

1892-03-13

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover beder indtrængende Johan Rohde om at finde til København nu, så de i fællesskab kan drøfte, hvordan sagen…

1892-03-31

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde glæder sig over, at Hannovers håndskrift ser sund og rask ud på trods af, at han har været syg. Rohde har ikke fu…

1892-04-07

Johan Rohde

Emil Hannover

Johan Rohde beklager sig over den omtale, der er af hans billedsalg i Politiken. Han medgiver, at omtalen hører med til…

1892-04-09

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

Willumsen søger at afværge en polemik som den, hans radering "Frugtbarhed" affødte det foregående år på Den frie Udstil…

1892-04-11

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover takker Johan Rohde for en række tegninger, som Rohde må have udfærdiget på sin rejse og nu sendt vennen i…