Menu

Søgeresultater: 59

1892

Johan Rohde

Emil Hannover

Johan Rohde takker Emil Hannover for en artikel, som en Eskesen har skrevet, i hvilken han retter en tilsyneladende meg…

Januar-marts 1892

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Brevet er af Harald Slott-Møller adresseret "Kjære Ven", og af indholdet og dets arkivplacering fremgår det, at Hannove…

1892

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

Dokumentet er et redigeret og kommenteret udkast til en værkfortegnelse, som J.F. Willumsen har udfærdiget over sit bid…

1892-01-03

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover inviterer Rohde til middag en af de kommende dage.

1892-01-06

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller må pga. hustruens forkølelse melde afbud til en invitation fra Hannovers. Derefter går brevet på en…

1892-01-08

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller melder på sin og Agnes' vegne endnu engang fra til en aftale med Hannovers, da hendes forkølelse ha…

1892-01-08

Albert Berendsen

Emil Hannover

Grossist Albert Berendsen svarer Emil Hannover på dennes forslag om at købe et værk af Harald eller Agnes Slott-Møller.…

1892-01-10

Emil Hannover

Johan Rohde

Fru Hannover er syg, og Hannover må derfor aflyse en planlagt middag den følgende mandag. Han kommer muligvis forbi Roh…

1892-01-10

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller informerer Hannover om, at hustruen er parat til at sælge to landskabsbilleder for i alt 500 kr. ti…

1892-01-12

Johan Rohde

Emil Hannover

Johan Rohde henviser til en samtale med en vred herre og forsikrer Emil Hannover om, at konflikten - som var reel - er …

1892-01-22

Johan Rohde

Emil Hannover

Oscar Wandel har fortalt Johan Rohde om et besøg af Gad F. Clement og Mogens Ballin. Wandels moder har nu bedt Rohde om…

1892-01-28

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde beder Hannover hilse Harald Slott-Møller og takke for en indbydelse. Rohde ærgrer sig over, at Slott-Møller finde…

1892-01-29

Emil Hannover

Johan Rohde

Slott-Møllers har foreslået, at de og en gruppe venner skal spise med Georg Brandes i forbindelse med hans 50-års fødse…

1892-02-01

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover kan informere Johan Rohde om, at det er Peter Nansen, der er forfatteren til en artikel, der omtaler Juli…

1892-02-17

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

"Til denne kommende Udstilling har jeg sat et mægtigt Haab, paa to Aars stærkt alvorligt Arbejde." Fire kasser med 13 v…

1892-03-05

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde overvejer at tage til Jylland i nær fremtid for at arbejde videre med nogle billeder. Han inviterer Hannover og h…

1892-03-10

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover afventer via Peter Købke oplysninger fra den aldrende teolog Nicolai Feilberg. Han venter også på nyt fra…

1892-03-12

Emil Hannover

Johan Rohde

J.F. Willumsens længe ventede kommentarer er indløbet hos Emil Hannover, og sidstnævnte beder Johan Rohde om at skynde …

1892-03-13

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover beder indtrængende Johan Rohde om at finde til København nu, så de i fællesskab kan drøfte, hvordan sagen…

1892-03-31

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde glæder sig over, at Hannovers håndskrift ser sund og rask ud på trods af, at han har været syg. Rohde har ikke fu…