Menu

Søgeresultater: 23

Lørdag aften

Peder Severin Krøyer

Emil Hannover

Krøyer har talt med forlægger Bojesen fra tidsskriftet Tilskueren, der har reproduktionsretten til maleriet "Et Møde i …

Mandag aften

Peder Severin Krøyer

Emil Hannover

Krøyer skriver til Hannover om et billede - "Et Møde i Videnskabernes Selskab" fra 1897 - der har været udstillet priva…

1898

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

6. [hjørnet af papiret afrevet] Kjære Hannover Ja det blev saa til at Hirschsprung efter en Del Vrøvl kjøber mit Billed…

1898-02-05

Johan Rohde

Emil Hannover

5. II .98. Nyhavn 22 K. Kjære Ven! Gjør mig den Tjeneste at sende mig Werenskjolds Adresse. — Hvorledes staar det eller…

1898-02-24

Johan Rohde

Emil Hannover

24. II .98. Nyhavn 22. K. Kjære Ven! Det glæder mig meget at høre, at De vil hente Billedstof fra “den fri Udst.”. Vi …

1898-03-20

Johan Rohde

Emil Hannover

20. III .98. Nyhavn 22. K. Kjære Ven! De kan naturligvis komme ind paa Udstillingen, naar De ønsker — med og uden Foto…

1898-03-22

Johan Rohde

Emil Hannover

22. III . 98. Kjære Ven! Tillader De, at jeg laaner Teg- ningen af den græske Vase til Udstilling. — —Det er nødvendigt…

1898-03-24

Johan Rohde

Emil Hannover

24. III . 98 Kjære Ven! Indlagt de 2 ønskede Kort. — —Ja det er vel nu for sent med gode Raad. Foruden Niels Skovgaards…

1898-03-27

Theodor Philipsen

Emil Hannover

Kastrup den 27de marts 1898 Kjære Hannover Ved at gjennemsee mine Mapper fandt jeg indlagte Mindeblad, en Composition a…

1898-04-26

Johan Rohde

Emil Hannover

26. IV . 98. Nyhavn 22 Kjære Ven! Deres lille Dreng er altsaa død. — Der er jo for mig ikke mindste Trøst at bringe; je…

1898-04-27

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen kondolerer for et dødsfald, som ægteparret Hannover har oplevet. Begravelsen fandt sted allerede sa…

1898-05-18

Georg Bestle

Emil Hannover

[trykt brevhoved:] Georg Bestle Skindergade 47 Telefon Nr. 1038 Kjøbenhavn, d. 18 Mai 1898 K. Herr Forfatter Emil Hann…

1898-05-26

Johan Rohde

Emil Hannover

26. V . 98. Nyhavn 22. Kjære Ven! Grønvold beder mig om omgaaende at lade ham vide, naar Eckersberg malte sit bekjendte…

1898-07-06

Johan Rohde

Emil Hannover

6. VII . 98. Nyhavn 22. Kjære Ven! Skulde De og Deres Hustru kun- de føle Lyst til at forlade Bagsværd for at komme her…

1898-07-07

Heinrich Hirschsprung

Harald Slott-Møller

d 7de Juli 98 Herr H Slott-Møller fT Middelfart Med Tak for modtagne Brev af 2d ds med Hensyn til ”Aftenbilledet” bekla…

1898-07-08

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Middelfart 8.VII.98 Kjære Hannover! Been har vel sagt dig, at det var ved at sælge Hammershøjs to Smaating til Hirschsp…

1898-07-21

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

21.VII.98 Kjære Ven Det er hverken af Desparation eller af Ligegyldighed at jeg ikke før har svaret dig paa dit Brev, m…

1898-07-28

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

28.VII.98 Kjære Hannover Jeg kommer ikke til Kjøben- havn endnu da jeg har faaet at vide at en Mand som jeg haabe- ede …

1898-08-05

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Primrose’s Studios Wellington Square S. W. London d: 5 Aug 1898 Kjære Hannover! Jeg fik for en Tid siden tilsendt en t…

1898-08-06

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

6.VIII.98 Kjære Hannover Tak for dit Brev og Tak for Pengene. Vi lever ret vel og det synes trods alt Vejr & Penge- sag…