Menu

Søgeresultater: 50

1894-01-15

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover er ankommet til København, og vil gerne se Rohde, selvom han er træt efter rejsen. Han spørger om Rohde kan ko…

1894-01-24

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde opfordrer Hannover til at komme ned i Kunstforeningen den følgende aften, og tage så mange ligesindede med som mu…

1894-01-28

Johan Rohde

Emil Hannover

Johan Rohde spørger Hannover hvor vidt det vil være muligt at skaffe værker af Adolph Menzel til Den frie Udstilling, o…

1894-01-30

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover har modtaget Rohdes forespørgsel om, hvorvidt der kan skaffes værker af maleren Adolph Menzel til Den frie Uds…

1894-01-30

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde takker for et brev og informerer Hannover om, at han hverken vil være at træffe samme aften eller den næste.

1894-02-01

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde beklager at han næsten ikke har set noget til Hannover siden denne kom hjem fra sin udenlandsrejse. Han har selv …

1894-02-06

Johan Rohde

Emil Hannover

6-II-94. Kjære Ven! Indlagt er Artiklen, som jeg ikke er bleven mere klog af end De. Desværre har Ballin, der nogle Gan…

1894-02-21

Agnes Slott-Møller

Emil Hannover

Agnes Slott-Møller bebuder sin og Haralds ankomst samme aften.

1894-02-21

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover er blevet kontaktet af Agnes Slott-Møller angående en uoverensstemmelse med Rohde. Han har meddelt hende, at h…

1894-02-23

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde besvarer en forespørgsel fra Hannover om Jan Verkades uddannelse. Han påbegyndte uddannelse ved akademiet i Amste…

1894-02-23

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover har haft besøg af Slott-Møllers. Han har ved den lejlighed diskuteret deres måde at omgå venner på, og de har …

1894-03-17

Herman Kähler

Emil Hannover

Kähler inviterer Hannover til at besøge ham næstkommende tirsdag.

1894-03-21

Johan Rohde

Emil Hannover

Selvom vejret frister, har Rohde ikke mulighed for at tage på udflugt idag, da han har travlt med Den frie Udstilling. …

1894-03-23

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover vil gerne diskutere Pietro Krohns afvisning af at udlåne Joakim Skovgaards Eva-fad, og beder derfor Rohde kigg…

april 1894?

Emil Hannover

Johan Rohde

Kære Ven, Naar mine hastige og muligvis altfor kategoriske Linjer fra i Aftes har berørt Dem pinlig, beklager jeg det …

1894-04-03

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Rosenvænget 3 – 4 – 94. Kjære Hr. Hannover! Jeg har nu gennemset den liste over billeder, som jeg vil holde på vi skal …

1894-04-04

Johan Rohde

Emil Hannover

4-IV-94. Kjære Ven! De bad mig forleden Dag om ikke at spilde min Tid paa at skrive Breve til Dem. Det Brev, som De sen…

1894-04-04

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde beder Hannover omtale ankomsten af Zahrtmanns store billede til Den frie Udstilling i Politiken. Han håber det ka…

1894-04-08

Johan Rohde

Emil Hannover

d. 8-IV-94. Kjære Ven! Jeg husker ikke, om jeg bad Dem om ikke at omtale, hvad jeg fortalte om Viggo Pedersens Forhold …

1894-04-16

Johan Rohde

Emil Hannover

Ved en sammenkomst hos Hammershøi har Karl Madsen videreformidlet et forslag stillet af Viggo Johansen, nemlig oprettel…