Menu

Søgeresultater: 52

1905-05-27

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

[med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen 27 Maj 1905. Kjære Hannover. Dette i Hast for at meddele Dem, at jeg har mod…

1905-05-31

Johan Rohde

Emil Hannover

POSTKARTE [Foto: Tønning, Herrengraben – i åbent felt øv. tv. påskrevet af J. R. :] 1-VI.1905. Neue Börse. Tønningen. …

1905-06-07

Johan Rohde

Emil Hannover

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover øv. th.:] Rohde VI . 1905 Nybrogade . 12 K Nej, kjæreste Ven! hvorledes kan…

1905-06-11

Johan Rohde

Emil Hannover

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover øv. th.:] Rohde 11 . VI . 1905 Nybrogade . 12 K Kjære Ven. Hjærtelig Tak f…

1905-06-28

Johan Rohde

Emil Hannover

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover øv. th.:] Rohde 28 . VI . 1905 Nybrogade . 12 Kjære Ven. Tak fordi De har talt…

1905-07-13

Johan Rohde

Emil Hannover

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover øv. th.:] Rohde 13 . VII . 1905 Nybrogade . 12 Kjære Ven. Det var min Agt, ind…

1905-08-13

Johan Rohde

Emil Hannover

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover øv. th.:] Rohde 13 . VIII . 1905 . Nybrogade . 12 Kjære Ven Siden jeg modtog D…

1905-08-27

Johan Rohde

Emil Hannover

Indlagt et Fotografi [Tilføjet med blyant af Emil Hannover øv. th.:] Rohde 27 . VIII . 1905 Afholdshotellet Vestregra…

1905-09-01

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Damgaard I. IX. 1905. [med blyant i Emil Hannovers hånd:] Slott-Møller Kjære Hannover Tak for Artiklen om Mentzel, je…

1905-09-09

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

59 avenue de Saxe. Paris. 9 Sept 1905. [med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen Kære Hannover. Saavidt jeg forstaar …

1905-09-16

Gudmund Hentze

Emil Hannover

[med blyant i Hannovers hånd:] Hentze Kære Hr Emil Hannover Det er en Sag af megen Alvor for mig som jeg vil skrive t…

1905-09-21

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

[med blyant i Hannover hånd:] Willumsen 59 avenue de Saxe. 21 Sept 1905 Kære Hannover. Jeg har i flere Aar været indt…

1905-09-28

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen lover Emil Hannover, at han ikke lader sit forslag - formentlig en revision - af J.F. Willumsens ud…

1905-10-02

Johan Rohde

Emil Hannover

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover øv. th.:] Rohde 2 . X . 1905 Nybrogade . 12 K Kjære Ven. De husker, at jeg …

1905-10-03

Jens Ferdinand Willumsen

Emil Hannover

[med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen 59 avenue de Saxe. Paris. 3 Okt 1905 Kære Hannover Tak for Deres Brev. Jeg …

1905-10-04

Johan Rohde

Emil Hannover

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover øv. th.:] Rohde 4 . X . 1905 Nybrogade 12 . K Kjære Ven Skjønt jeg ingen Am…

1905-10-30

Johan Rohde

Emil Hannover

30 . X . 1905 Nybrogade . 12 K Kjære Ven. Ja, nu har jeg indhentet Udtalelser fra de Mænd, vi blev enige om, at je…

1905-11-02

Niels Skovgaard

Johan Rohde

[Afskrift i Emil Hannovers hånd — Brev stilet til Johan Rohde fra Niels Skovgaard, formentlig den ‘adresse’, der er omt…

1905-11-03

Johan Rohde

Emil Hannover

3 . XI . 1905 Nybrogade. 12. K Kjære Ven. Jeg sender Dem indlagt et Brev, som jeg modtog i Dag, for at De kan vær…

1905-11-08

Niels Skovgaard

Emil Hannover

Foroven under datoen med blyant med Emil Hannovers hånd: N. Skovgaard Karlsberg, Hillerød 8 . 11 . 05 . Kære hr. …